/** code Bing-Yahoo search engine */ /** code Alexa-ranking */ background image

Heeft U een stuk bouwgrond of bent U van plan om er een te kopen waar een prachtige boom op staat en U wil deze behouden en integreren in de plannen van Uw huis of in de aanleg van de tuin?

Dit kan

We maken een staat op van de boom zodat die na de werken te vergelijken is met de begintoestand. Wij zorgen er voor dat de boom beschermd is zowel boven de grond als onder de grond.

We overleggen met de architect en de aannemer en adviseren wat er kan gedaan worden om de boom gezond te houden.

Wij houden een oogje in het zeil tijdens de werken om te zien of de adviezen opgevolgd worden.